Logopedie

Ons team van 2 logopedisten staan in voor een gespecialiseerde behandeling van kinderen en volwassenen.

 

Onze Logopedisten

Wat kunnen wij voor u doen?

Logopediste

Yalenka Devrieze

Behandeling mogelijk van maandag tot vrijdag, maar enkel op afspraak.

Logopediste

Karen Caers

Behandeling mogelijk op maandag, enkel op afspraak.

Tarieven

Alle logopedisten zijn geconventioneerd, wat wil zeggen dat de behandelingen volgens het RIZIV-tarief aangerekend worden.
De terugbetaling (via RIZIV of aanvullende verzekering van uw ziekenfonds) is steeds afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis.
Bij ongewettigde afwezigheid wordt één sessie van 30 minuten aangerekend, waarvoor geen terugbetaling mogelijk is.

 

Omschrijving
Honoraria
Verzekeringstegemoetkoming via RIZIV
Rechthebbenden met voorkeurregeling
Rechthebbenden zonder voorkeurregeling
Logopedische sessie 30 minuten
€ 28,33
€ 26,33
€ 22,83
Logopedische sessie 60 minuten € 56,89 € 52,39 € 45,89

Beginbilan (per 30 minuten)

€ 33,16 € 30,16 € 25,66
Evolutiebilan
€ 47,27
€ 42,77
€ 36,27
Logopedische sessie 30 minuten
op school
€ 27,36
€ 25,36
€ 21,36

Behandelingsgebieden

  • Articulatiestoornissen
  • Taalstoornissen
  • Leerstoornissen: behandeling van problemen op vlak van lezen, spelling en rekenen
  • Afasie
  • Stotteren
  • Slikstoornissen
  • En meer!