Onze Logopedisten

Wat kunnen wij voor u doen?

Tarieven

Alle logopedisten zijn geconventioneerd, wat wil zeggen dat de behandelingen volgens het RIZIV-tarief aangerekend worden.
De terugbetaling (via RIZIV of aanvullende verzekering van uw ziekenfonds) is steeds afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis.
Bij ongewettigde afwezigheid wordt één sessie van 30 minuten aangerekend, waarvoor geen terugbetaling mogelijk is.

Omschrijving
Honoraria
Verzekeringstegemoetkoming via RIZIV
Rechthebbenden met voorkeurregeling
Rechthebbenden zonder voorkeurregeling
Logopedische sessie 30 minuten
Logopedische sessie 60 minuten

Beginbilan (per 30 minuten)

Evolutiebilan
Logopedische sessie 30 minuten
op school

Behandelingsgebieden

  • Articulatiestoornissen
  • Taalstoornissen
  • Leerstoornissen: behandeling van problemen op vlak van lezen, spelling en rekenen
  • Afasie
  • Stotteren
  • Slikstoornissen
  • En meer!